•  

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Přečtěte si, jak a proč nakládáme s vašimi osobními údaji, jak je zpracováváme a chráníme.

Společnost KLIA Praha s.r.o. provozuje e-shop prahashop.klia.cz,plně respektuje ochranu vašich osobních údajů. Zpracováváme je podle české a evropské legislativy (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Osobní údaje zákazníků potřebujeme zpracovávat proto, abychom mohli vyřídit vaši objednávku: přijmout objednávku, spárovat ji s platbou, vystavit fakturu, zaslat vám objednané zboží, ev. vyřešit výměnu či reklamaci zboží z vaší objednávky. Právním důvodem pro toto zpracování vašich osobních údajů je právní titul plnění smlouvy. Pro vyřízení objednávky potřebujeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační a dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

KLIA Praha s.r.o.

K Bílému vrchu 2951/4

Praha 9 , Horní Počernice, 193 00

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů:

- zákonem stanovený text, prosíme doplnit

Doba uchování údajů:

Správce uchovává osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Vaše práva:

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů:

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Dále přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesly, antivirovým programem a bezpečným šifrováním. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení:

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30.5.2023.

JAK POŽÁDAT O VYMAZÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PRÁVO BÝT ZAPOMENUT):

Na žádost kupujícího správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy;
O vymazání osobních údajů může kupující požádat písemně žádostí na e-mail zuzana.jiricna@klia.cz .